Jeg har siden 1998 været beskæftiget med formidling af arkitektur i billeder og ord igennem eget firma. Det er et engagement der rækker langt tilbage, også til tiden før arkitektskolen.

Jeg har altid opsøgt steder hvor arkitekturens betydning kommer til udtryk. Bygninger eller områder i byen hvor overgangen mellem rummene står frem med en ganske særlig klarhed. Funktioner og historier der møder materialer og processer i konstant forandring. Arkitekturen i al dens kompleksitet og rigdom. Jeg har altid set disse processer som dramaer der skulle indfanges, og gives et udtryk.
 
Det lykkedes i praksis under arkitekt-uddannelsen på Århus Arkitektskole, hvor jeg tog afgang i 2001. Her kunne jeg kombinere fotografiets visualitet med arkitektfagets analytiske tilgang, og forene dem i et samlet perceptivt og diagrammatisk blik.

Et blik der både opholder sig ved de materialer og skalaer som arkitekturen benytter sig af, men som også involverer sig i de betydninger der ligger i kon-tekstualiseringen af den.

Idag er dette blik mit vigtigste værktøj, når jeg er ude på en opgave, og samtidig er det den interesse der animerer mig, og engagerer mig i arbejdet.