Svenn Eske Kristensen
Carlsberg Byen, Arkitema Architects
2018
6 / 15

Dipylon Porten i Carlsberg Byen og indgangen til Dipylon Hus, Arkitema Architects