Udover formidling af arkitektur, bliver jeg af og til bedt om at løse andre opgaver indenfor mit fagområde. F.eks. som konsulent på konkurrenceforslag, dommer i en idekonkurrence, eller noget helt tredje. Disse opgaver er med til at perspektivere mit øvrige arbejde, og jeg finder dem altid inspirerende og berigende at engagere mig i.

Hertil kommer en række alternativt finansierede projekter som jeg har dyrket igennem årene, enten i samarbejder eller som selvbestaltede forløb. Hvad enten det er et studieophold på Det Danske Institut i Rom, en udstilling af industriarkitektur, eller bogudgivelser så giver projekterne mig en mulighed for at afprøve arbejdsmetoder, tilgange til fotografiets evne til at formidle, og fordybe mig i emner der optager mig. 
Projekterne har været venligt støttet af:

Statens Kunstfond
Dronning Ingrids Romerske Fond
Margot & Thorvald Dreyers Fond
Ny Carlsberg Fondet