Hvordan formidles arkitektur? Hvordan anskueliggør man en kompleks virkelighed, der udtrykker sig i rum og tid, og under skiftende forhold?

Fotografiet og sproget er hver på deres måde konkretiseringer af det rumlige potentiale
som arkitekturen tilbyder. De placerer beskueren eller læseren i de overflader og sammenhænge som den består af. Jeg ser det som min opgave at formidle dette spænd af oplevelser så klart og indgående som muligt.

I processen fokuserer jeg derfor målrettet på at skabe det optimale grundlag for indfangelsen af byggeriets forskellige facetter og kvaliteter.
 
Dette indebærer både et element af systematik; research, analyse og plan-lægning, og en mere sanselig tilgang, hvor perceptionen bliver sat kritisk i spil.

Det er aldrig den samme opgave at formidle to forskellige projekter, og derfor stiller jeg altid mig selv en række spørgsmål før hver enkelt opgave; Hvad er det jeg skal formidle? Hvilken tilgang er produktiv med netop dette emne? Og hvad ønsker kunden at vise?

Det er spørgsmål som danner grundlaget for min proces, og i sidste ende bringer målrettethed og præcision ind i det færdige resultat.