Kysten ved Thy i det nordvestlige Danmark er et enestående landskab. Nærheden til havet kommer til udtryk i allestedsnærværende fortællinger om surferliv og fiskeri, materialiseret i områdets arkitektur og beherskelse af naturen. Billederne er fra Klitmøller, Nørre Vorupør, Stenbjerg og Agger.

The Danish northwest coastline in the region of Thy comprises a scenic landscape. The connectedness to the sea is expressed in the ever-present tales of surf life and fishing and materialized in the area’s architecture and mastery of nature. The series of pictures are from Klitmøller, Nørre Vorupør, Stenbjerg, and Agger.

Nørre Vorupør, 2015

Nationalparkcenter Thy, Nørre Vorupør 2021

Klitmøller, 2012

Klitmøller, 2012

Stenbjerg, 2020

Klitmøller, 2012

Agger, 2018

Agger, 2018