Tingbjerg Bibliotek & Kulturhus er et nyt samlingspunkt i bydelen ved København. Boligbebyggelsen omkring er er karakteriseret ved at være i gule teglsten. Det nye hus, der er tegnet af Cobe, er en moderne fortolkning af teglfacaden og fint indpasset i det eksisterende miljø.

Tingbjerg Library and Culture House is a new urban meeting point in this Copenhagen quarter. The surrounding residential buildings are characterized by a consistent use of yellow brick. The new public building designed by Cobe is a modern interpretation of the brick facade inserted in an existing urban context.

Tingbjerg Bibliotek I Kulturhus, 2018

Tingbjerg Bibliotek I Kulturhus, 2018

Tingbjerg Bibliotek I Kulturhus, 2018

Tingbjerg Bibliotek I Kulturhus, 2018

Tingbjerg Bibliotek I Kulturhus, 2018

Tingbjerg Bibliotek I Kulturhus, 2018