#TEGL / BRICKS

#TEGL / BRICKS

#TEGL / BRICKS Tingbjerg Bibliotek & Kulturhus er et nyt samlingspunkt i bydelen ved København. Boligbebyggelsen omkring er er karakteriseret ved at være i gule teglsten. Det nye hus, der er tegnet af Cobe, er en moderne fortolkning af teglfacaden og fint...
#KYST / COAST

#KYST / COAST

#KYST / COAST Kysten ved Thy i det nordvestlige Danmark er et enestående landskab. Nærheden til havet kommer til udtryk i allestedsnærværende fortællinger om surferliv og fiskeri, materialiseret i områdets arkitektur og beherskelse af naturen. Billederne er fra...
#BYGNINGSARV / BUILDING HERITAGE

#BYGNINGSARV / BUILDING HERITAGE

#BYGNINGSARV / BUILDING HERITAGE Alle bygninger skriver sig ind i historien, hvor nogle gennemgår store forandringer mens andre forbliver tidsbilleder. I mange opgaver formidles bygningers nutid i deres proces mellem fortid og fremtid. Buildings are testimonies of...
#KUNST / ART

#KUNST / ART

#KUNST / ART Meget kunst bliver skabt i samspil med det sted, hvor det skal placeres eller indpasses. Arkitektur og kunst kommunikerer med hinanden og kunsten bliver meget stedbunden. Her eksempler fra kunstner Malene Bach. Farvesætningen af den tidligere skole i...
#LESSISMORE / LESSISMORE

#LESSISMORE / LESSISMORE

#LESSISMORE / LESSISMORE Indenfor bæredygtigt byggeri er der fokus på at begrænse det byggede areal, og det kommer der også nogle arkitektoniske kvaliteter ud af. Her er eksempler på minimale indretninger og boliger. The sustainable construction approach focuses on...